D

I

A

 

D

E

L

 

L

L

I

B

R

E

 

A

 

L

A

 

B

I

B

L

I

O

T

E

C

A

 

DE

 

L’IES

MARRATXÍ

 

2

O

1

2

2012 ANY ALCOVER

 

2012 ANY DICKENS

 

Dia del Llibre 2012

ALTRES

TREBALLS

DEPARTAMENT DE LLENGUA CATALANA

DEPARTAMENT DE LLENGUA CASTELLANA

Text Box: Cartells virtuals i interactius
Text Box: A Crhistmas Carol 
(Adaptació format còmic).
Text Box: Rondalles
Vida i obra 
Mapes lingüístics
Text Box: Test literaris
Text Box: Entrevistes a Lázaro de Tormes